top of page

​VÄLKOMNA

Mitt i Göteborgs hamninlopp ligger Böttö, ett litet skär med ett hus och en fyr på. Huset är ett sjömärke – vitmålat utåt havet och rött inåt land. Vid husknuten går farleden, där jumbofärjor och lastfartyg samsas med fritidsskeppare. Trots livlig trafik är vattnet rent.

     Strömmar med friskt havsvatten ger sköna bad och färska blåmusslor till maten. Här har man fröjdats och förfärats över alla sorters väder i över 150 år.

Böttö hembygdsförening

N57°39,0'  O11°43,3' 

bottom of page